/> บาติกในภูเก็ต
พฤหัสบดี, 17 เมษายน 2014
บาติกในภูเก็ต PDF พิมพ์ อีเมล

     สำหรับการทำผ้าบาติกในจังหวัดภูเก็ต จากการศึกษาพบว่าเริ่มรู้จักการทำผ้าบาติกราวในปี 2518 โดยกองส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นผู้นำมาเผยแพร่ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพใหม่ในลักษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมให้กับผู้สนใจโดยร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต การทำผ้าบาติกที่รู้จักในขณะนั้นเป็นบาติกระบายหรือบาติกเขียนด้วยมือ (Batik Tolis) ซึ่งก็รู้จักกันเพียงกลุ่มเล็ก ๆ ยังไม่แพร่หลายมากนัก มารู้จักกันอย่างแพร่หลายและมีการทำกันอย่างจริงจังราวในปี 2528 เป็นต้นมา มีแหล่งผลิตผ้าบาติกขนาดเล็กที่ทำกันเฉพาะภายในครอบครัวเกิดขึ้นหลายแหล่ง
    
ซึ่งปัจจุบันแหล่งผลิตเหล่านั้นก็ยังมีการทำผ้าบาติกกันอยู่ จนเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปเป็นอย่างมาก การผลิตผ้าบาติกไม่ทันตามความต้องการของตลาดเพราะทุกขั้นตอนใช้คนผลิตทั้งหมด ร้านจำหน่ายผ้าบาติกในภูเก็ตจึงจำเป็นจะต้องหาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากแหล่งผลิตอื่นมาเสริมเพื่อให้พอเพียงกับความต้องการของตลาด