/> สีที่ใช้ในการทำผ้าบาติก
เสาร์, 19 เมษายน 2014
สีที่ใช้ในการทำผ้าบาติก PDF พิมพ์ อีเมล

    การผลิตผ้าบาติกด้วยวิธีการย้อมหรือเพ้นท์ควรเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับชิ้นงาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อน้ำเทียนที่ใช้เขียนลวดลายตามที่ต้องการ น้ำเทียนมีจุดหลอมละลายต่ำ ดังนั้นสีที่ใช้ควรเลือกประเภทย้อมเย็นที่มีอุณหภูมิไม่สูงเกินไป เช่น สีแวต โซลูบิไลท์แวต รีแอ๊คทีฟ และเอโซอิก

  

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของสีที่ใช้ผ้าทำบาติก

ชนิด

คุณสมบัติ

สีแวต

เป็นสีที่ไม่ละลายน้ำ ก่อนทำการย้อมต้องรีดิวซ์เพื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของลิวโคที่ละลายน้ำได้โดยใช้สารที่ช่วยในการละลาย ได้แก่ สารละลายด่าง สารรีดิวซ์ เกลือ ฯลฯ ผสมลงไปในน้ำย้อมตามปริมาณที่ต้องการ คุณสมบัติพิเศษของสีชนิดนี้ช่วยในการจับยึดติดกับผ้าชิ้นงาน ทนต่อการเสียดสี ทนรังสีความร้อนและแสงแดดได้ดี

สีโซลูบิไลท์แวต

เป็นสีที่ละลายในน้ำได้ดี มีคุณสมบัติพิเศษคล้ายสีแวต คือ เมื่อย้อมบนชิ้นงานแล้วมีความคงทนถาวร ทนต่อการเสียดสี ความร้อนจากแสงแดดไม่ทำปฏิกริยากับสีย้อม จึงเหมาะสำหรับผ้าฝ้าย ลินิน เรยอนและผ้าไหม ส่วนใหญ่สีที่ย้อมมักเป็นสีอ่อนที่ใช้ย้อมสีพื้น

สีรีแอ็คทีฟ

เป็นสีที่มีประจุลบที่ละลายในน้ำ ย้อมได้ทั้งแบบย้อมเย็นหรืออุ่น และการย้อมร้อน ดังนั้นจึงนำมาย้อมได้เพียงบางสีเท่านั้น ในกรณีทำผ้าบาติกควรเลือกใช้วิธีการย้อมเย็นหรืออุ่น เนื่องจากสีที่ย้อมเย็นสามารถทำปฏิกริยาการย้อมระหว่างสีกับเส้นใยได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้ผ้าย้อมติดสีได้ง่าย คงทนต่อการซัก ทนแสงแดดและรังสีความร้อนได้ดี จึงเหมาะสำหรับการย้อมผ้า ฝ้าย ลินิน เรยอน และผ้าไหม

สีเอโซอิก

ได้แก่ สีเอโซที่ไม่ละลายน้ำ มีชื่อเรียกว่า แนปทอล เกิดจากสารประกอบ 2 ชนิดที่ละลายน้ำได้ คือ แนปทอล และเกลือไดเอโซเนียม คุณสมบัติพิเศษของสีชนิดนี้คือ มีความคงทนต่อความร้อนจากแสงแดดและรังสี สามารถย้อมติดได้ง่ายทั้งผ้าฝ้าย ลินิน และเรยอน