/> เสื้อผ้าบาติกสุภาพบุรุษ

ภูเก็ตบาติก
รายละเอียดการติดต่อ

ภูเก็ตบาติก
371/4 ถ.เยาวราช (สามกอง) ต.ตลาดใหญ่

อ.เมือง, 8300


รายละเอียดการติดต่อ:  คุณพัชรี แสงจันทร์
โทรศัพท์: 081-536442
่โทรสาร: 076-211849
อีเมล์: batikphuket@hotmail.com

www.phuketbatik.com

 
Google Map